Standard för PYRENÉERHUND
(Chien de Montagne des Pyrénées)


    Grupp 2
FCI-nummer 137
Originalstandard 2001-03-13
FCI-Standard 2001-04-02; franska
SKKs Standardkommitté 2002-06-05

  Ursprungsland/hemland: Frankrike

  Användningsområde: Herdehund

  FCI-Klassifikation: Grupp 2, sektion 2.2

  Bakgrund/ändamål: Rasen har funnits i Pyrenéerna sedan urminnes tider. Den var känd under medeltiden och användes som vakthund på slotten. Rasen omnämns av Gaston Phoebus på 1300-talet. Den var en uppskattad sällskapshund redan på 1600-talet och förekom vid hovet hos Ludvig XIV. Den första detaljerade beskrivningen av rasen finns i en bok från 1897 av greve de Bylandt. Tio år senare startade de första rasklubbarna. På initiativ av Bernard Sénac- Lagrange registrerade klubben Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens den officiella standarden hos franska kennelklubben 1923. Den nuvarande standarden är fortfarande mycket lik den som utarbetades 1923, det är mest förtydliganden som man har tillfört.

  Helhetsintryck: Rasen skall vara stor, imponerande och kraftigt byggd, men inte utan en viss elegans.

  Viktiga måttförhållanden: Skallens bredd, där den är som bredast, skall motsvara skallens längd.
Nospartiet skall vara något kortare än skallen.
Kroppslängden mätt från skulderleden till sittbensknölen skall något överstiga hundens mankhöjd.
Bröstkorgens djup skall motsvara eller något understiga halva mankhöjden.

  Uppförande/karaktär: Rasen har använts till att självständigt skydda hjordar mot rovdjur och urvalet har grundat sig på egenskaper för vakt och försvar liksom på hur bunden hunden är vid sin hjord. Detta har främst resulterat i en kraftig och vig hund som också är god- modig och tillgiven dem den vaktar. Denna vakthund tenderar att uppträda självständigt och initiativrikt vilket kräver en viss fasthet från ägarens sida.

  Huvud: Huvudet skall inte vara för kraftigt i förhållande till hundens storlek. Dess sidor skall vara tämligen flata.

     Skallparti Skallens bredd, där den är som bredast, skall motsvara skallens längd. Skallen skall vara lätt välvd så att man kan känna hjäss- kammen. Nackknölen skall vara framträdande vilket gör skallens bakre del äggformad. Ögonbrynsbågarna skall inte vara markerade. Pannfåran mellan ögonen skall knappt vara kännbar.

     Stop Stopet skall slutta mjukt.

     Nostryffel Nostryffeln skall vara fullkomligt svart.

     Nosparti Nospartiet skall vara brett, något kortare än skallpartiet och gradvis avsmalna mot nostryffeln. Sett ovanifrån har det formen av ett V med avhuggen spets. Nospartiet skall vara väl utfyllt under ögonen.

     Läppar Läpparna skall vara föga överhängande och precis täcka under- käken. De skall vara svarta eller mycket kraftigt markerade med svart, så även gommen.

     Käkar/Tänder Bettet skall vara fulltaligt med friska och vita tänder. Saxbett. Tångbett är tillåtet liksom att de två mittersta framtänderna i underkäken lutar framåt.

     Ögon Ögonen skall vara tämligen små, mörkt bärnstensfärgade, mandel- Formade och lätt snedställda med intelligent och kontemplativt uttryck. Ögonkanterna skall vara svarta och får aldrig vara lösa. Blicken skall vara mild och drömmande.

     Öron Öronen skall vara ansatta i höjd med ögonen. De skall vara täm- ligen små och trekantiga med avrundade spetsar. Öronen skall falla platt utmed huvudet och bäras något högre när hunden är alert.

  Hals: Halsen skall vara kraftig och ganska kort med föga utvecklade hakpåsar.

  Kropp: Kroppslängden mätt från skulderleden till sittbensknölen skall något överstiga hundens mankhöjd. Bröstbenets avstånd till marken skall nästan motsvara, men aldrig överstiga, halva mank- höjden.

     Rygglinje Rygglinjen skall vara stram.

     Manke Manken skall vara bred.

     Rygg Ryggen skall vara stark och av god längd.

     Ländparti Ländpartiet skall vara medellångt.

     Kors Korset skall vara lätt snedställt med tämligen framträdande höftbensknölar.

     Bröstkorg Bröstkorgen skall vara bred och lång, men inte för djup. Den skall nå till armbågarna, men inte längre. Bröstkorgens djup skall vara lika med eller något mindre än halva mankhöjden. Revbenen skall vara lätt rundade.

     Flank Flankerna skall inte vara särskilt djupa.

     Svans Svansen skall nå minst till hasorna och ha plymartad päls. Den skall bäras lågt i vila med spetsen helst i form av en krok. När hunden är uppmärksam skall den höjas kraftigt över ryggen i en ring, där bara spetsen vidrör länden (s k pyrenéerhjulet; "arroundera" enligt pyrenéerna).

  Extremiteter:  

     Framställ Frambenen skall vara raka, parallella och kraftiga.

     Skulderblad Skulderbladen skall vara tämligen snedställda.

     Överarm Överarmarna skall vara musklade och medellånga.

     Underarm Underarmarna skall vara raka, kraftiga och försedda med ordentligt behäng.

     Handlov Handlovarna skall fortsätta i förlängningen på underarmarnas linjer.

     Mellanhand Mellanhänderna skall vara något snedställda från sidan sett. Ibland finns det enkla eller dubbla sporrar på frambenen.

     Framtassar Framtassarna skall vara något avlånga, kompakta med något välvda tår.

     Bakställ Bakbenen skall ha längre och rikligare behäng än frambenen. Sedda bakifrån skall bakbenen vara lodräta.

     Lår Låren skall vara väl musklade, inte så långa och tämligen snedställda. De skall vara starka.

     Knäled Knälederna skall vara tämligen vinklade och peka rakt fram.

     Underben Underbenen skall vara kraftiga och medellånga.

     Has Hasorna skall vara breda, torra och tämligen vinklade.

     Mellanfot Mellanfötterna skall vara försedda med väl utvecklade dubbelsporrar.

     Baktassar Baktassarna som framtassarna.

  Rörelser: Rörelserna skall vara kraftfulla och lätta, aldrig tunga. De skall vara mer vägvinnande än snabba och inte utan en viss smidighet eller elegans. Vinklarna skall tillåta uthålliga rörelser.

  Hud: Huden skall vara tjock och smidig. Ofta finns det pigmentfläckar på kroppen.

  Päls:  

     Pälsstruktur Pälsen skall vara ymnig, rak, ganska lång och spänstig. Den skall vara tämligen sträv och torr på skuldror och rygg, längre på svansen och runt halsen där den kan vara lätt vågig. På baksidan av låren skall pälsen vara finare och mer ullig och den skall vara fyllig. Även underullen skall vara riklig.

     Färg Färgen skall vara vit eller vit med fläckar i grått grävlingsfärgade ("blaireau") eller vargfärgade ("louvet") ), ljusgult eller gulrött ("arrouye") på huvudet, öronen och svansroten och ibland på kroppen. De grävlingsfärgade fläckarna är de mest önskvärda.

  Storlek/Vikt:  

     Mankhöjd Hanhundar: 70-80 cm
Tikar: 65-75 cm

2 cm över övre mankhöjdsgräns tillåts för de hundar som i övrigt är perfekta i typen.

  Fel: Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Helhetsintryck
Ett allmänt intryck av tyngd utan värdighet.
Hund som är fet, i dålig kondition eller lymfatisk.

Huvud
För tungt; rektangulärt till formen.
För brett skallparti, välvd panna.
För markerat stop eller avsaknad av stop.
För hängande läppar som är lösa och hänger nedanför underkäken.
Ofullständig pigmentering på nostryffeln, ögonkanterna och läpparna.

Ögon
Runda, ljusa, djupt sittande eller framträdande; för stora eller för små; för tätt sittande eller för brett isär. Synligt tredje ögonlock. Hårt uttryck.

Öron
Breda, långa, skruvade, veckade, burna tillbakalagda, högt ansatta.

Hals
Tunn, något lång eller tvärtom för kort där huvudet tycks sitta direkt på skuldrorna. För markerad hakpåse.

Kropp
Svankryggig eller karpryggig. Överbyggd. Buklinje uppdragen på vinthundsvis eller hängande.

Bröstkorg
För bred eller för small bringa. Flat eller tunnformad bringa.

Svans
Föga behårad eller dåligt buren. För kort eller för lång. Utan plym. Formar sig inte som ett hjul under rörelse eller formar sig som ett hjul hela tiden, även i vila.

Framställ
Inåt- eller utåtvridna tassar. För öppen vinkel mellan skulderblad och överarm.

Bakställ
Kohasigt eller hjulbent. Raka hasor eller överdrivet vinklade hasor.

Tassar
Långa, platta.

Päls
Kort eller lockig. Silkesaktig, mjuk. Avsaknad av underull.

  Diskvalificerande fel: Färg
Andra färger än de i standarden angivna.

Nostryffel
Helt annan färg än svart.

Käkar
Över- eller underbett; varje missbildning av käkarna.

Ögon
Rosa på ögonkanterna; gula ögon.

Sporrar
Avsaknad av sporrar bak; enkla sporrar bak; dubbla, förtvinade sporrar bak.

Storlek
Mankhöjd som över- eller underskrider de i standarden angivna måtten.

  Nota Bene: Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

  Testiklar: Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Tillbaka