Policy för Patou Nordique


Avelspolicy:

Vi vill få fram friska, anatomiskt korrekta och mentalt stabila och trevliga hundar. Vi använder endast HD-fria och utställningsmeriterade hundar för avel. Målet är att valparna ska bli så goda representanter för rasen att merparten kan uppnå championat i sina hemländer. De ska även bli så starka och sunda att de klarar av livet som väktare på berget.

Utseendet är viktigt och där är rasstandarden det viktigaste rättesnöret, men för det vardagliga livet i familjen är mentaliteten ännu viktigare. Vi mentaltestar därför våra hundar hos den franska rasklubben RACP. Både Jazz och Niki har genomgått mentaltestet med 20 poäng av 20 möjliga. De uppfyller även de övriga kraven både avseende hälsa och utställnings-meriter och är därför rekommenderade som avelshundar av RACP. Det är endast ett fåtal hundar utanför Frankrike som uppnått att bli rekommenderade.

Valparnas uppväxt:

Valparna växer upp med familjen inne i huset, och blir därför mycket sociala. De blir också vana vid allehanda ljud som förekommer i vardagen. De får tidigt tillgång till en rasthage utomhus, och får också umgås med övriga hundar och med katten.

När valparna blivit 3-4 veckor får valpköparna komma på besök. De sista veckorna på kenneln är särskilt viktiga för de valpar som sedan kommer att leva som ensamhundar i sina nya familjer, för då lär sig valpen att umgås med alla hundarna i flocken.

Valparna levereras när de är 9-10 veckor gamla. När valparna levereras är de avmaskade flera gånger, vaccinerade, veterinärbesiktigade och ID-märkta. Valparna är registrerade i Svenska kennelklubben och levereras naturligtvis med stamtavla. För valpar som ska flytta längre bort än norden ordnar vi exportstamtavla och hjälper till med alla praktiska detaljer.

Klubbtillhörighet:

Vi är anslutna till:
SKKSvenska Kennelklubben
RACPDen franska rasklubben
Pyreneerklubben i Danmark
SBHKSvenska Bergs och Herdehundsklubben

Medlemskapen i SKK och RACP innebär att man som uppfödare lovar att följa de grundläggande regler för hundavel och etik som klubbarna står för.