Länkar till allmänna hundsidor
och sidor om andra raser

Faktasidor

FCI
Rasstandard för alla raser samt utställningskalender för alla internationella utställningar i medlemsländerna

Hunddata
Kennelklubbens databas där du finner fakta om alla renrasiga hundar registrerade i Sverige


Klubbar

SKK Svenska Kennelklubben


Andra raser

Under arbete!Tillbaka