Chili  

Arrouye tik.


Chili tilsammans med valparna 080501


Chili och Lejon 070612


Chili flyttar 070520. Tillsammans med Tina (mamma), Maria och Jazz (morfar).Chili åtta veckor

Chili sex veckor

Cleo, Caesar och Chili leker 070417


Chili, Casus och Tarzan 070417


Chili och Tarzan 070417


Chili och Casanova 070416Chili fyra veckor


070404 Tre veckor gammal.
070330 Två veckor gammal.
070323 En vecka gammal.
070317 Tre dagar gammal.