Valpen del 2, Välja valp

Artikel skriven av Jan-Åke och Boel Jonasson, © Patou Nordique

Välja valp

Uppfödaren väljer
Uppgifter från valpköparen
Första besöket
Om du själv får välja
Hundgårdsvalpar
Avelsdjur godkända av rasklubben
Fodervärdshund
Juridiken runt hundköpet

 

Uppfödaren väljer

Många uppfödare har samma förfarande som vi att valpköparen inte själv får välja valp, de får bara välja mellan hane eller tik. Eftersom vi lever tillsammans med valparna lär vi känna dem, och kan från ca sex veckors ålder säga vilket temperament valpen kommer att få som vuxen.

Valparna får den sociala träningen både tillsammans med människor och tillsammans med de vuxna hundarna i flocken. De uppfödare som har valparna och tiken i en hundgård kan naturligtvis inte känna de olika valparna som individer på samma sätt. Dessa valpar har också missat mycket i sin sociala utveckling och kommer därför att ge sin familj mycket mer problem.


Uppgifter från valpköparen

Det som valpköparen ska tala om för oss är: om de har fler hundar, vilken ras i så fall och vilka hundar den ska umgås med som vuxen. Vilken erfarenhet har man som hundägare? Det är extra viktigt att plocka ut en valp med rätt temperament till en familj som aldrig haft hund förut. Vilket syfte har man med hundköpet? Skall den användas till avel, utställning, arbete eller som familjens kelgris? Ju mer uppgifter vi får desto säkrare kan vi placera rätt valp till rätt familj.
Maria och Jazz. Pyrenéerhunden är en av våra största hundraser.

Första besöket

Vi låter valpköparna komma och titta på valparna från det att de är 4 veckor, men då är det ännu inte bestämt vilken valp som ska till vilket hem. Vid det här besöket skriver vi ett köpeavtal och tar en handpeng på 1500 kr. Detta är en garanti för båda parter.
Det garanterar för valpköparen att uppfödaren inte säljer valpen till någon annan, och det garanterar uppfödaren att du nu har förbundit dig att köpa valpen. Man avtalar om när valpen ska hämtas, vanligen vid ca 10 veckors ålder. Om du inte kan hämta då kan vi komma överens om en senare tidpunkt.

Vi får leverera vid 8 veckors ålder enligt Kennelklubben, men brukar bara göra det om köparen har stor erfarenhet och valpen kommer till ett hem med fler hundar. Behöver valpen frakt så har vi ganska stor erfarenhet av detta.
När valparna är ca 7 veckor gamla bestäms vilken valp som ska till vilket hem. Det måste vänta så här länge för att med större säkerhet kunna bedöma valpens temperament, bett och vinklar mm.
Apollo, Louise och Jazz vid hennes första besök. Det var först meningen att hon skulle ha en tik, men Apollo valde henne...

Om du själv får välja

Om du köper en hund av någon annan kennel och du själv får välja valp ska du tänka på följande: Om du aldrig haft hund förut så tänk dig för om du väljer den största och tuffaste valpen. Om du ändå väljer denna valp så välj en uppfödare som kan stötta dig om du behöver hjälp senare. Det är samma sak om du väljer den lilla söta valpen som inte vågar komma fram, även här kan ni behöva stöd när den blir äldre.
De bästa valparna att välja är alltid de som kommer fram till dig, och sedan går och leker med sina kompisar för att sedan komma en runda till. Det är en lugn, trygg, nyfiken och självsäker valp.

Tyvärr så finns det mycket små krav på uppfödare i dag och känner du dig inte trygg med din tilltänkta uppfödare så köp ingen hund av dem, utan leta vidare.


Hundgårdsvalpar

De flesta seriösa uppfödare föder upp hundar pga ett brinnande intresse för rasen och för rasens fortlevnad. Om man räknar bort direkta kostnader för parningsavgift till hanhunden, registrering, veterinärräkningar, mat och avmaskning och sen lägger till att du måste ta ledigt två månader från jobbet, finns det tyvärr ingen vinst. För att ändra på detta så gör många uppfödare i stället så att de låser in valparna tillsammans med tiken i en hage, då slipper de ta ledigt från jobbet.
Menů här blir ett stort problem: valparna blir inte socialiserade på människor, de är inte rumsrena, och de är inte vana vid tv, stereo och dammsugare och alla andra ljud i tillvaron. Samtidigt känner inte uppfödaren sina valpar och kan inte rekommendera en viss valp till rätt köpare. Med andra ord så börjar du med en valp som redan har problem innan den ens kommit till sitt nya hem.
Om du kommer ut för att titta på valp hos en uppfödare och kullen finns i ett hundhus eller hundgård utan ständig kontakt med familjen tycker jag att du ska vända hem igen utan att titta närmare på valparna. Det är alltför lätt att falla för att "rädda" den där lilla ledsna valpen i hörnet, men tänk på att du ska leva ihop med denna hund minst tio år framåt.


Avelsdjur godkända av rasklubben

Köp aldrig en valp av föräldrar som inte är godkända som avelsdjur av rasklubben. Detta kan man se om man tittar på rasklubbens hemsida för valpförmedling. Valpkullen ska vara med där, annars är det inte en lämplig valp som utannonseras.
Om du i alla fall skulle köpa en valp som inte uppfyller rasklubbens regler så får du kolla så att du kan få en riktig försäkring på hunden, dvs. att valpen är dolda fel försäkrad. Är den inte det så är det något lurt med hela affären.
Om uppfödaren inte har dolda fel försäkring bör ni istället få ett dokument av uppfödaren där de tar på sig fullt ansvar och alla kostnader för skador som beror på nedärvda saker, t.ex. HD. Om något av föräldradjuren har HD så gäller aldrig dolda fel försäkringen om valpen får HD. Kontrollera föräldrarnas HD-resultat i Hunddata. Gå in på www.skk.se , välj Webbtjänster och sedan Hunddata. Välj "sök hundar" och ange de uppgifter du känner till om föräldradjuren, antingen registreringsnummer eller namn.

Köp aldrig en valp på en parkeringsplats. Du har fullt ansvar för att det inte är en smuggelhund och böterna och veterinärkostnaderna drabbar bara dig (enligt en dom i Malmö tingsrätt i december 2006).


Fodervärdshund

Att vara fodervärd innebär att du tar emot hunden i ditt hem, men uppfödaren står som ägare. Avtalen brukar innebära att uppfödaren har rätt till två valpkullar på en tik eller ett bestämt antal parningar på en hanhund. Det låter bra att inte betala något för valpen, men är det en tik är ni utan hunden en ganska lång tid i samband med valpkullarna.

Ett fodervärdsavtal gäller längst till fem års ålder för en tik och sju år för en hanhund. Äganderätten övergår till fodervärden så snart villkoren är uppfyllda eller tiden går ut.
Ska du ha ett fodervärdsavtal med en uppfödare ska du tänka på följande. Du betalar inget för hunden men du påtar dig att premiera hunden till avel. Detta kan bli väldigt dyrt och för det mesta dyrare än att köpa hunden.
En utställning inklusive körning kostar aldrig under 1000kr, för det mesta är kostnaden runt två till tre tusen per utställning. Det är inte särskilt många utställningar som krävs för att betala en valp.

Man ser också andra uttryck som t.ex. halvfoder i annonser. Alla dessa avtal är bara till nackdel för valpköparen. Delägarskap kan vara acceptabelt.
Om det visar sig att hunden inte kan användas inom avel övergår ägandet till fodervärden utan kostnad (enligt svenska kennelklubbens grundregler).

Eftersom det är svenska kennelklubbens grundregler som reglerar villkoren för när en uppfödare lämnar ut en hund till en fodervärd gäller detta endast de uppfödare som är anslutna till svenska kennelklubben SKK. Uppfödare som inte är anslutna till SKK kan tillämpa precis vilka avtal de vill, så se upp!

I en stor del av Europas länder är fodervärdshundar förbjudna. En uppfödare får då bara ta kullar på de hundar som permanent bor hos uppfödaren. Sverige har något mellanting och tillåter maximalt 10 fodervärdshundar för en uppfödare.


Juridiken runt hundköpet

Ett hundköp är att betrakta som ett köp av en kaffebryggare. Jag som säljare kan inte kräva den tillbaka, och jag kan inte komma hem till er och brygga kaffe. Med andra ord: När uppfödaren har sålt valpen har han inga rättigheter, bara skyldigheter.

Man kan aldrig skiva in i ett avtal att uppfödaren skall ha en fri parning, man kan aldrig skriva in att man vill ha en valpkull efter en tik, för då är det ett fodervärdsavtal och inte ett köpekontrakt. Och man kan inte skriva in att om vissa saker inte uppfylls tar man hunden tillbaka. Dessa avtal är inte juridiskt bindande, även om det är infört i köpekontraktet.

Jag är skyldig som uppfödare att betala all veterinärvård till köparen under tre år om det uppstår några fel eller sjukdomar på hunden som kan betraktas som medfödda. Summan som uppfödaren kan få betala är upp till inköpspriset för valpen eller hunden. Därför är det viktigt att som valpköpare se till att valpen är "Dolda fel försäkrad". Då bekostar försäkringen detta, annars kan det bli tvister om du köpt hunden av en oseriös uppfödare. För att dolda fel-försäkringen ska gälla ska tiken vara avelsförsäkrad, och valpen ska ha en egen försäkring.

Dolda fel-försäkringen täcker aldrig HD-fel om någon av föräldrarna har HD. Kontrollera detta innan du köper valpen.


Tillbaka