Hundens språk och beteende

Artikel skriven av Jan-Åke Jonasson
© Patou Nordique för allt material. Kontakta oss
först om ni vill länka till eller citera materialet.


Språket

Människan och hunden är båda flockdjur, därför har vi mycket lättare att ta en hund till oss än en katt. Katten har vi för den ska hålla rent från möss runt vår boning, men i stort sett struntar vi i vad den äter, den bara finns där. Hunden däremot den äter i stort sett allt vad vi äter, den har samma flockinstinkt som människan och den har ett liknande språk.

Om du flyttar till ett annat land så kommer du att lära dig språket i det landet du kommer till bara genom att bo där, naturligtvis under förutsättning att du umgås med dem som pratar det andra språket. När du skaffar hund så är det som du egentligen säger, Nu ska jag lära mig ett språk till.

Detta är ganska likt hur det fungerar mellan våra nordiska språk, t.ex. så pratar du svenska till en dansk och han svarar på danska. Du kommer att ha svårt i början men på kort tid lär ni er att förstå varandra. I hundens fall talar du med rösten och hunden med kroppen.

Hunden kommer till din flock och du ska försöka lära dig hundens språk men framförallt måste du lära hunden människans språk. Du kanske undrar om det finns en språkkurs? Ja det finns. Brukshundklubbarna ger kurser där allt går ut på att du ska lära dig förstå din hund. Det du egentligen gör är att du lär dig hundspråk! Brukshundklubbarna har vissa nackdelar, de har ofta för stora grupper och de tränar för långa pass, men i huvudsak är de mycket bra. Deras valpkurser och unghundskurser är något som jag varmt rekommenderar.

Vi kommer alltid att få lära oss hundens språk för att kunna få den att utföra de sysslor vi vill att den skall göra. När sedan hunden är några år gammal så kommer den sakta att börja förstå vårt språk och en dag kan du prata med den.

Jag läste om en japansk uppfinning som kom för ett tag sedan. Den skulle kunna översätta hundens skall till människans tal. Men hundens språk är mer än skall, det är svansviftningen, öronhållningen, kroppsrörelser och leendet som t.ex. pyrren har. När du kan tyda det (och det är inte är särskilt svårt) då kan du snart prata med din hund och du kommer att förstå vad den säger.


Varg blir hund

Det finns en svensk forskare som heter Peter Savolainen som huvudsakligen forskar på DNA. Han har kommit fram till att alla hundar härstammar från tre varghonor. Genetiskt innebär detta att alla hundar har samma gener i grunden. Alla hundar från Papillon till St Bernhards-hund tillhör samma art. De kan para sig över alla gränser och sedan få en fertil avkomma till skillnad mot när vi parar en häst med en åsna, för där blir avkomman alltid steril. De härstammar alla från vargen och alla problem vi kan få med en hund kommer alltid från egenskaperna som ärvts från vargen.

Alla hundens sinnen är från vargen, men vi har genom årtusenden försökt få bort vissa beteenden och samtidigt förstärka andra, allt för att skapa den mest optimala hunden till just dig.

Många har kallat hunden för en hus-varg, visst från början var det en varg men människan har jobbat på denna relation i många tusen år och kommit fram till något vi i dag kallar en hund.


Grunden

Vargen är ett "dåligt" rovdjur, den är till stor del beroende av sin flock hela livet för att kunna få mat. Det händer ofta att vargar som blir utstötta ur flocken svälter ihjäl. De som inte svälter till döds på kort tid har gått över till att livnära sig på möss, råttor och sorkar. Detta ger dock inte tillräckligt med näring så när det dyker upp någon sjukdom så dukar de snabbt under.

Vargar som blir utstötta bildar därför grupper tillsammans med andra i samma situation för att kunna jaga bättre. Detta är dock inte en familjeflock utan en överlevnadsflock som bara är tillfällig.

Detta är anledningen till att vargen är ett flockdjur och det är likadant med hunden. Detta gör att utan människan så klarar sig inte hunden. Gatuhundarna som finns i vissa länder livnär sig på människan genom att äta sopor och annat som vi slänger, dvs. de har en symbios tillsammans med människan mycket likt familjehundens. Dingon i Australien klarar sig på att den har gått tillbaks i utveckling och blivit något som liknar en varg igen. Ovanstående är anledningen till att hundarna anpassar sig till att vara en i familjen och den kommer att göra allt den kan för att inte bli utstött.

När hunden fjäskar för dig ska du veta att det är en hund med ångest att kanske dö svältdöden ensam utan flocken. Om han lägger sig ner på golvet och blottar strupen säger han: döda mig men kör inte bort mig. Skulle du komma i denna situation så måste du lägga dig ner på golvet och klappa om din hund, dock är det bästa att inte komma så här långt. Om du skäller på hunden och han böjer ner huvudet, då har han fattat, upphör då genast med utskällningen.

Hunden kommer förr eller senare att tigga av dig, detta är som han frågar om du kan dela med dig av maten till honom, acceptera inte att ge den mat vid bordet utan gör som vargfamiljen, ge honom något gott när ni som är de högsta i flocken ätit klart. Eller gå bort och lägg något i hans matskål. Tigga mat eller godis är inte samma som att fjäska!


Behöver då ledaren alltid vara den starkaste?

En vargflocks alfapar (ledande hane och ledande tik) är alltid en kombination med styrka och intelligens. En stark varg som inte är smart fångar inga bytesdjur och det är samma med en smart men fysiskt dålig varg. Om jag då översätter detta till hunden så blir det: Det är ditt (ledarens) ansvar att hunden måste kunna äta sig mätt med jämna mellanrum och om du är ledaren ska du styra honom när ni är ute och promenerar, detta är något som hunden själv vill.

Hunden är ute efter klara besked. Du kan betrakta det som ett stoppljus. Rött är stopp, detta tillåter du inte. Grönt är helt ok och då berömmer du hunden. Men till skillnad mot ett stoppljus så finns inte gult, det finns inte kanske, lite eller "låt gå", det finns bara rätt och fel.

Har du sagt ligg till hunden så ska du inte tillåta att den går in i nästa rum och lägger sig, gå och hämta hunden och lägg honom på det ställe som du sa ligg på. Låt honom ligga där en kort stund innan du säger att han får gå.

Om du är en bra flockledare så kommer hunden ge dig ansvaret för flocken (familjen). Men om du uppför dig illa så tappar han förtroendet för dig och då får du alltid problem med hunden när det gäller att lära sig nya saker. Men flocken överger han inte för det är enda tryggheten att överleva som han har. Detta är ofta skälet när en hund börjar lyda barnen bättre än de vuxna i familjen. Den vuxne är då en dålig förebild.

Många människor tror att de blir bättre flockledare för de är fysiskt starka och detta är helt fel, du blir flockledare för att du är rättvis, fixar mat och håller ihop flocken. En matglad hund sätter ofta den som lagar mat i familjen som överhuvud. Jämför det gärna med chefen på jobbet, gapar och skriker vederbörande så gör man bara precis det man måste, har du en trevlig bra chef så kan du jobba över hur mycket som helst.


Hunden rymmer

Om du har hunden på en gårdsplan så hur stor denna än är så kommer den unga hunden alltid att rymma. Detta är inte ras bundet, alla unghundar rymmer för att se sig om. Det som skiljer raserna åt är om de rymmer lite eller mycket, kort sträcka eller lång. Vallhundarna med sitt lite svagare, försiktigare psyke vågar sig bara en liten bit från flocken, (människan har avlat så de är rädda och stannar hos flocken). I andra änden har vi Bergshundarna som avlades för att de skulle gå i utkanterna av hjordarna eller byarna och de skulle gå själva. Ytterligheten är de hundar som är avlade för jakt, de hundarna kan gå ut på drev och komma hem två dagar senare. De sistnämnda får inte vara för modiga för då går de på viltet istället för att driva det.

Lämnar du grinden öppen så kommer hunden alltid att utforska omgivningen, detta är kvar sedan vargatiden, då de skulle kolla att det inte fanns inkräktare på deras revir och så skulle de kolla efter bytesdjur. Så när hunden rymmer gör den det för att hjälpa dig och familjen. Tänk på detta nästa gång din hund rymmer! Och skäll inte på den. Efter några år så kommer hunden att komma på att ni inte är intresserade av jakt och då kommer den att stanna hemma på gårdsplanen för det mesta. Äldre hundar oavsett ras med undantag av jakthundar stannar i regel kvar på gårdsplanen.


Rymning under promenad

Detta gör hunden för att ni är ute på jakt, den kan inte skilja på promenad och jakt, detta måste du lära den. Som en av de lägsta i flocken så är det hundens uppgift att gå på spaning och hitta bytesdjur, han kommer sedan att försöka driva detta mot er, för det är flockledarens uppgift i vargflocken att döda bytet. Detta är genetiskt hundens jobb.

När hunden kommer tillbaks så är den glad och förväntar sig beröm för att den har utfört ett arbete. Skäller du på hunden i denna situation så bryter du mot alla regler som hundflocken har, nonchalera istället hunden och koppla upp den och gå vidare. (Hur du ska bära dig åt att undvika detta står i hundboken i kapitlet om uppfostran).


Hund som drar i kopplet

Detta gör han för att han anser att du inte förstår att detta är hans jobb att hålla koll på lukter och att andra hundar varit här och du bryter mot hans föreställning genom att hålla in hunden. Felet ni då gjort är att ni inte har visat hunden att så här jagar inte människor och att dra i kopplet är en svår synd som han måste sluta med.

Vi människor går ju patrullrundor med hunden (morgonpromenaden) och vi jagar maten på ICA. Har man då en jakthund så gör man allt fullständigt fel ur hundens synpunkt för man använder hunden som vakthund på patrull och jagar ensam upp maten. Däremot är det helt riktigt för bergshunden, då han är intresserad av patrullrundan men inte av jakten.


Hund som bits

Vargen är ett ganska rädd och vekt djur, alla plötsliga rörelser reagerar den på genom att bita, den vänder sig om och hugger innan du hinner uppfatta att den blir rädd. Detta är en nödvändighet i naturen, då man plötsligt kan bli anfallen av ett annat rovdjur.

Av detta kan man dra slutsatsen att alla hundar som bits har något vekt anlag i sig. De flesta uppfödare ser detta som ett problem och använder inte de här hundarna i aveln. Får du en hund som är bitig så är den bästa medicinen att göra den mer självsäker och det bästa sättet jag vet är att arbeta med hunden tex lära den lydnad på appellplanen. När den är självsäker på sin roll kommer den att sluta bitas.

Annat som hjälper är att alltid ha fasta regler och alltid vara konsekvent. (Se vidare i hundboken under uppfostran)


Den lydiga hunden

En vallhund är alltid lättare att dressera än en bergshund på grund av det genetiska. Människan har på vallhundarna avlat på egenskapen att flocken är det viktigaste, allt annat är fel, lämnar den flocken tror hunden att den dör och det är samma om inte hundägaren dvs. flockledaren tycker om den. Den kommer alltid att försöka i varje situation tolka vad flockledaren säger, detta blir då en hund som man kan få mycket lydig men det är ofta problem med att de är för nervösa och de kan vara svåra att kontrollera i familjen.

Bergshunden har även det i sig att flocken är det viktigaste men den har även en annan sida och det är att den ska vara flockledare på berget eller när den vanliga flockledaren (husse?) inte är närvarande. Han måste tänka först och handla sedan, hela familjen är ju beroende av hans beslut. Tar han inte rätt beslut på vem som är fiende och vem som är vän så kan hans beslut döda hela flocken.

Man ser alltid samma beteende hos alla bergshundar, de finner en upphöjd plats på gårdsplanen eller på berget där de kan begrunda omgivningen. Sävligheten som man kan tycka de har är bara som de begrundar vad de ska göra, anfalla eller ligga ner. Detta kommer då igen på lydnadsplanen, hör de ett kommando så skall de inte utföra det direkt utan det kommandot skall analyseras innan de åtgärdar det. För att få en bergshund att kunna konkurrera på lydnadsplanen måste vi gå emot dess ursprungliga och nedärvda grundbeteende.

Hemma i familjen har det då den effekten att barn kan kravla över hunden som de vill. Hunden tycker då att detta inte är en situation som behöver åtgärdas. Vi som har bergshundar har det för charmen, det är en kompis och inte en "slav". Sävligheten hos alla bergshundar finns inte om det är en klar hotbild som kommer, även den sävligaste St-Bernhard kan röra sig med extrem hastighet. En pyrenéerhund kommer på mindre än två sekunder upp i över 55km/h och kan hålla denna hastighet ca femhundra meter.


Hunden som blir arg på andra hundar

Vissa hundar blir arga när de möter andra hundar på promenad. Detta är som den säger till den andra hunden, lämna mitt revir och kom inte tillbaks. Det finns två sätt att undvika detta, det första är låt hunden träffa andra hundar som den kan leka med och umgås med under hela sin uppväxt. Då lär han sig att de andra hundarna är snälla och även de tillhör flocken som fast de sover på olika ställen ändå är en sorts stor flock som tillsammans garanterar överlevnaden för både hunden och människan.

Det andra sättet är strikt kommando, hunden ska gå fot och inte lämna din sida. Han kommer då att gå spänt vid din sida och det han då gör är att invänta kommando att anfalla den andra hunden. Efter hand som ni tränar detta kommer hunden att slappna av, eftersom att kommandot att anfalla aldrig kommer, och då blir det en vana att gå lugnt vid din sida. Ofta måste man kombinera båda dessa metoder för att få en bra hund.


Vakta maten

Detta är återigen ett problem som kommer från vargen, Vargarna är mer starka än de är smarta, när de fångade ett byte så fick den starkaste vargen äta först och sedan gick det neråt i rangordningen.

Låt valpen eller hunden äta i lugn och ro. Någon gång då och då fast med långa mellan rum ska du gå bort och ta skålen för honom, men ge honom då något annat i utbyte. Så snart han ätit godiset ger du maten tillbaks, då kommer han att tycka att du är världens bästa flockledare och han kommer inte att vakta sin mat. Har du barn i huset är detta mycket viktigt träning och utför det precis som jag beskrivit det. Men går du och tar maten ofta och bara säger att du ska ha den utan att ge den något i utbyte kan du orsaka att hunden börjar bitas för att försvara maten.

Ett annat bra sätt är att lägg dig på golvet och låtsas att du tuggar på ett tuggben, låt hunden vara med och ha andra änden av det, tillslut tröttnar du på det och ger hunden hela benet, då är du återigen den stora flockledaren som hunden kommer att se upp till.


Skall

Något som finns hos hunden men inte hos vargen är skallet, hunden är det enda av hunddjuren som kan skälla. Någon gång tyckte människan att skallet var av en så livsviktig funktion att de avlade på de hundar som kunde skälla. Det finns mer eller mindre hos våra hundar men alla skäller. Ett bra sätt att undvika detta är att lära hunden skall på kommando och naturligtvis tyst när han ska sluta. När momentet är inlärt så är det bara att kommendera tyst till hunden.

En annan metod är att inhandla ett såkallat citronhalsband som när hunden skäller ger ifrån sig en liten puff med citron, helt oskadligt men väldigt effektivt. De flesta hundar tycker citronsprayen är så otrevlig att de håller tyst.


Går det att undvika problemen?

Dessa beteenden är något som finns i alla hundar och det går bara till viss del att undvika dem.

De önskade beteendena är avlade på i långa tider, det du kan göra är att välja en hundras med de egenskaper du vill ha: Välj en vallhund om du kan ge den arbete med får. Välj en Bergshund om den ska vara familjehund eller bara vakta gården, har du mycket utrymme som hunden kan springa långt och fort på så kan du välja en vinthund. Och det är samma med jakthunden. Alla hundar har en viss inriktning, välj hundras efter detta.

Du kan minska hundens instinkter genom att träna upp vissa beteenden. Genom att träna hunden att gå fot både med och utan koppel löser vi problemet med hunden som vill rymma under promenad.

För att minska rymnings beteenden överhuvudtaget finns bara ett sätt. Visa hunden att ni går på upptäcktsfärd, du ska ha hunden i ett långt koppel och korrigerar så snart hunden är på väg bort från dig. Då visar du hunden att när ni går på promenad vill du att ni går tillsammans och att denna flock "jagar" tillsammans.

Gårdsplanen ska vara så beskaffad så att hunden inte känner sig instängd, han måste kunna se ut från gården. Detta kan annars bli ett stort problem, hundens uppgift är ju att varna familjen om där kommer något, då måste han få chansen att utföra sitt arbete. Kan hunden inte se ut utanför gårdsplanen kommer han alltid kämpa för att åstadkomma detta och du får en hund som är ännu mer rymnings benägen.


Ägarrelaterade problem

Många problem med hundar är ägarrelaterade, kanske rent av de flesta problemen, dvs. ägaren har genom oförsiktighet eller o kunskap lärt in ett oönskat beteende. Det brukar vara svårt att hitta början på felet men det går alltid att åtgärda genom att vara konsekvent när det gäller inlärning. Tänk på era barn. Skulle ni lära barnet att räkna genom att säga: två+två brukar vara fyra eller läsa: det står nog: Far är rar. Nej ni kör med raka puckar , far är rar och det blir fyra. Gör precis så här med valpen eller hunden, ge den helt raka svar, detta är rätt, detta är fel, och gå inte och sura om det blir lite fel, det rättar ni till i morgon.


Hundens intelligens

Vi människor har en viss tendens att nedvärdera en hunds intelligens och inom vissa områden har vi helt fel.

Det korta intellektet är nog av samma storlek som människans, men det blir problem ju fler steg du lägger till. Du kan t.ex. skicka en hund till affären själv för att hämta varor om någon hjälper honom när han kommit fram, men han kan inte gå till två olika affärer och sedan komma hem med varorna. Jag brukar jämföra en hund med en fyra-fem årigt barn i intelligens.


Tänkvärt

Bergshundens uppgift var att vakta gården eller djuren på slutningarna, de skulle gå runt och hålla koll och undersöka sitt "revir". När de hade koll på allt så gick de och lade sig för att slappa i solen eller skuggan och tog det lugnt. Kom det upp något som måste undersökas så gjorde de detta snabbt för att sen återvända till sin lugna plats. Sedan en tur för att få sig något att äta. När han är arg så skäller han en stund och sedan är humöret bra igen. Han använder aldrig något våld.

Jämför det med vad ni gör när ni är lediga från arbetet. Ni kanske målar huset men sen går ni och fikar och tar det lugnt, kanske ni sätter er i solen. Ni kör och handlar och sedan hem och grejar med något. Grannen kommer förbi och då går ni bort till staketet och pratar med honom, sedan myser ni bara runt ett tag innan ni tar itu med nästa uppgift. När ni är arga så skäller ni en stund och sedan är ni på bra humör igen.

Ser ni likheten? Vi har mycket gemensamt med bergshunden i våra beteende och det är därför det är väldigt lite konflikter och problem mellan människa och bergshund. Vi har behövt ändra väldigt lite på bergshunden för att den ska passa in i det moderna hemmet.


Vill du ha en bergshund

Bergshunden är enligt min åsikt den optimala hunden om du är en normal familj. Han kan följa med på joggingturen men funkar även som promenadkompis. Han är otroligt bra med barn och brukar hålla koll på att föräldrarna gör ett riktigt jobb.

Bergshunden är mycket intelligent men detta kan yttra sig i att han låtsas att han inte förstår bara för att slippa göra något. Han har mycket ögonkontakt och lyssnar hela tiden när ni pratar med varandra. Tyvärr verkar de förstå all man säger när de kommit till fyra-femårs åldern. Jag har en känsla av att jag aldrig kan ha någon hemlighet för min hund.

Min äldsta hund har jag nu övergått till att prata med som med barnen. Kan du gå ut till bilen för vi ska strax köra, eller en fråga: kan du hämta Maria. Han har ett stort ord förråd och missuppfattar mindre än mina barn som är i tonåren. Men det är en stor hund när man skall på semester, han tar upp allt utrymme bak i bilen alldeles själv.

Om du vill träna lydnad så går även det bra, men tänk på vad jag skrivit om deras funktion. Bergshunden kan bara tränas om det är roligt, han kan aldrig gå på tvång, då säger hans natur stopp. Och om du vill tävla i lydnad så tänk på att det i hans natur ligger att han inte genetiskt får utföra ett moment utan att först fundera igenom om det är bra eller dåligt. Ge honom alltid den chansen! Då kommer han att bli en bra lydnadshund.


Fler frågor?

Har du frågor om hundens beteende så är du välkommen att ställa dessa till mig privat via email. Om du har haft hund länge eller inte har någon hund ännu utan bara är nyfiken har ingen betydelse. Anser jag det vara en stor "fråga" kommer jag att lägga till frågan i artikeln, naturligtvis utan att skriva namn på dig eller hunden.