Hunduppfostran på berget

Pyrenéerhundens ursprungliga användning är att vakta en flock av får eller getter mot björn och varg på berget. Denna ursprungliga användning förekommer fortfarande i både Pyrenéerna och i franska Alperna. Man släpper ut flocken med en eller ett par små vallhundar (Berger des Pyrenées) och den stora vakthunden. Den lilla vallhunden passar djuren och den stora hunden patrullerar med några kilometers radie runt flocken. Hundarna sköter detta arbete själva utan herde i ca 6 månader i sträck. Detta kräver en enorm självständighet hos hunden. Det ingår också i den stora hundens jobb att skaffa mat, som den sedan delar med den lilla vallhunden.

Vi får ibland frågan hur man tränar en hund till att stanna hos fåren på berget. Det nedanstående gäller hunden som är hos fåren, inte den som stannar på gården och följer bonden runt på ägorna. Det är baserat på berättelser från uppfödare och bönder som vi hört och läst i Pyrenéerna.

För att hunden skulle få mycket vaktinstinkt till fåren och inte lämna dem ensamma på berget får man gå till väga på ett visst sätt. Detta är samma än i dag om man skall ha en hund till att skydda kreatur ensam på en viss plats. Man tar kontakt med en uppfödare och säger att hunden skall vara på berget och vakta, den valpen man då plockar ut får inte bli präglad på människor. Den skall därför ha så lite mänsklig kontakt som möjligt.

Efter den hämtats hos uppfödaren är nästa steg att prägla den på får. Valpen lämnas ensam hos fåren och de nyfödda lammen, den lär sig dia på någon tacka och dess lekkamrater är lammen. Detta gör att valpen som snart blir en stor hund blir en naturlig vaktare av flocken. Hunden blir ganska snabbt den starkaste i flocken, och går ensam till anfall för att skydda sin flock.

Hunden på berget är mentalt inte en hund utan tillhör fårhjorden. Den enda den accepterar är människan som kommer för att skatta hjorden emellanåt. Jag har hört historier om att hundvalpen släpptes tillsammans med en get-tacka för att dia på denna men jag vet inte hur vanligt detta är. Detta är det vanligaste sättet i Pyrenéerna där ofta tikarna föder valparna ute med bara ett vind skydd för blåst och regn.

På bilden av valpkullen nedan har rummet bara tre väggar. På en sida är rummet öppet ut mot berget och där finns inga dörrar. Den här kullen bestod av 13 valpar.
Den här pyrren hjälper bonden med att ta hem fåren till gården på kvällen. De
riktiga fårvaktarna på berget kommer man sällan nära nog för att fotografera.