Aidi (Atlashund)
Chien de l'Atlas

Aidi även kallad Atlashund är en mycket gammal hundras från Marocko.
Där är de flockvaktare hos Berberna, stammar som lever i Atlasbergen.

Rasen räknas som utrotningshotad, därför har man i Frankrike dragit
igång ett räddningsprojekt i samarbete med myndigheter i Marocko.Multichampion Udfel d'Araval, Aidi som ägs av Philippe Thiercy, Frankrike.
Tillbaka