Rasbeskrivning för AIDI
(Chien de l'Atlas)


  Ursprung och historia
Aidi eller Atlashunden har sitt hemland i Marocko. Den ingår i Mollosser raserna (mollosserhund är ett annat ord för herdehund). I sitt hemland heter den Aidi men i stora delar av världen kallas den Atlashund eftersom den lever med nomadstammarna i Atlasbergen. Detta är en befolkning som vandrar runt i bergen och som det är sällan man ser till. Detta folk kallas Berber. (De kallar sig själva för Amazigh.)

Namnet på hunden skrivs ofta som Aidi / Atlashund. Detta är ingen korsning utan bara som man inte är överens om namnet inom FCI. Det är bara i de norra delarna av Europa den kallas Aidi. Ett annat namn på hunden är Marockansk schäferhund och det används ofta som namn i Tyskland. Ett annat namn som används är Kabyle dog som används i de Afrikanska länderna utanför Marocko. (Kabyler är en folkminoritet som lever i norra Marocko.) Namnet Aidi betyder bara hund på Berbernas språk.

Det finns två teorier om hur Aidin kom till Atlasbergen:
  • Enligt den ena teorin skall den härstamma från bergskedjan Pyrenéerna mellan Spanien och Frankrike. Den skall då följt med Vandalerna som bodde i norra Spanien över sundet när de bosatte sig i (ockuperade) norra Afrika (ca 600 vt).
  • Enligt den andra teorin skall den ha kommit till Afrika vandrande runt Medelhavet på den östra och södra sidan via Egypten.
Franska Aidiklubben skriver: "Det har ingen betydelse hur hunden kom hit, för nu är den här, en mycket särpräglad hundras." Hunden uppvisar stora likheter i utseende med Pyreneerhunden men framförallt med Estrelan. Båda raserna kommer från bergen i norra delen av Iberiska halvön.

Hunden har aldrig använts som herdehund eller vallhund utan det är en bergshund/vakthund som även kan användas till jakt. Den krympte i storlek eftersom rovdjuren i norra Afrika var mindre än i Europa, man avlade helt enkelt på de mindre hundarna. Det den skulle vakta mot var i huvudsak vargar, schakaler och "tjuvar". Som vakthund är den ganska ettrig och alert och ger tydliga signaler om något okänt närmar sig.

Karaktär
Denna hund är alltid alert, men aldrig nervös. Det är lätt att jämföra den med en bra schäferhund, den är extremt lik på alla punkter. Det är inte utan anledning den kallas för Marockansk schäferhund. Den är däremot lite mer vaktig och påpasslig men utan att vara bitsk. Det positiva jämfört med schäfern är att det är en friskare ras. Negativt är att den har lätt till att ge skall. Det är en lätttillgänglig hund som dock är restriktiv mot främlingar. Den fungerar bra tillsammans med barn och familj och vill gärna vara med familjen på utflykter.

Användning
Aidin är den enda av bergshundarna som används till jakthund. Vid jakt användes hunden tillsammans med Sloughi för att jaga byten. Aidin spårade och stötte upp bytet och Sloughin som är en Afrikansk vinthund sprang ifatt det. Aidins uppgift var sedan att döda och hämta hem bytet. Hur den skulle fungera som modern jakthund är emellertid ovisst. Troligen kan den tränas till detta, men än så länge är det oprövat.

Aidin är en mycket typisk bergshund, med sitt lugna sätt inomhus eller när den möter människor. Det finns däremot en mycket stor skillnad mot övriga bergshundar. Den är extremt lyhörd och lätt dresserad. Ofta lär den sig ett kommando på första försöket och helt säkert efter två gånger. Detta beror på att denna hund aldrig har levt ensam på berget som tex pyrenéerhunden. Den har alltid arbetat tillsammans med människor, både vuxna och barn.

På grund av dess lättlärdhet används den som polishund i Afrika och det är försök på gång i Frankrike, Belgien och Holland för träning till polishund och räddningshund.

Aidin blir m.a.o. vad man gör den till. Vill man ha en gårdvar så låter man bli att socialisera den (som med alla hundar), och vill man ha en familjehund så låter man den växa upp tillsammans med familjen, och då blir den en trogen, snäll och mycket mysig hund.

Det finns ett stort intresse i dag för rasen då den är den mest ursprungliga av de raser som används som brukshundar. Denna ras har fungerat som våra moderna brukshundar i minst 1000 år och har inte några sjukdomar eller det dåliga psyke som kommer fram emellanåt på våra moderna brukshundar. Om väldigt många år kommer kanske våra brukshundar att befinna sig på samma ställe där Aidin befinner sig i dag i homogenitet, naturens urskiljning har skapat denna ras, inte 1900-talets

Sjukdomar
. Aidin är en mycket frisk ras och medellivslängden är så hög som 15 år. Detta innebär att Aidin är den som blir äldst av de stora hundraserna. (Det finns många uppgifter om hur gammal denna ras blir. Detta beror förmodligen på att äldre hundar avlivades då de blev för trötta för att arbeta, men alla är överens om att hundarna blir mycket gamla).

Den har inga nedärvda sjukdomar som t.ex. epilepsi eller annat. Höftledsdysplasi och Artros existerar inte i rasen. Det finns däremot röntgade hundar och bland dem som har röntgats har ännu aldrig påträffats defekter på höfter eller andra leder. Därför finns det idag inte röntgenkrav på Aidi-hundarna när de används till avel.

Aidin har levt tillsammans med Berberna i Atlasbergen under många århundraden. Där har det naturliga urvalet tagit fram de starkaste individerna hela tiden. Ett resultat av detta är den långa medellivslängden och avsaknaden av nedärvda sjukdomar.

Fysik
Den är starkt byggd med ändamålsenlig kropp. Något längre än den är hög, med andra ord en typisk bergshund. Den är en ras som är mycket stark och uthållig. Den saknar sporrar på bakbenen. Den kan ha tångbett eller saxbett under eller över, detta är inget fel så länge tänderna vidrör varandra. Öronen skall bäras halvvägs upplyfta men skall kunna fällas.

Motion
Detta är en ras som kräver mycket motion, långa promenader och cykling är ett måste. Men det räcker även med en stor gård eller bondgård de får springa på.

Den passar inte som pensionärshund utan hör mer hemma bland dem som är lite mer aktiva med promenader och friluftsliv. Det är även en hund som passar för bruksändamål. Är man aktiv inom Svenska brukshundklubben är det en mycket bra hund, då den fungerar fysiskt och psykiskt som en schäferhund men inte har nackdelarna som denna ras har.

Om man uppfyller något av ovanstående så är det en hund som även kan passa i lägenhet.

Storlek
Den är den minsta av bergshundarna men räknas ändå in bland de storväxta raserna, storleken stämmer ganska bra med en schäferhund men den är något lättare. Max höjd och vikt är 63 cm och ca 35 kg. men en liten tik kan vara 52 cm och 25 kg.

Nuläge för rasen
Eftersom rasen bara funnits hos vissa folkstammar i Atlasbergen så har den fört en tynande tillvaro och är utrotningshotad. I ett samarbete mellan Marocko och Frankrike bestämdes att rasen skulle förökas och förstärkas. Namnet på den man i Frankrike som inledde räddningsförsöket på rasen är Michel Gaudois, han är ordförande i den Franska Aidi-klubben och innehar kennel "de la Baume Cromagnon".

Man har nu i flera år valt ut hundar för parningar för att på så sätt förstärka stammen och öka antalet och det har varit mycket restriktioner om vem som får lov att äga en Aidi. Man kan fortfarande inte köpa en Aidi om man inte blir rekommenderad in som köpare i Frankrike. Hur många hundar som finns i Marocko vet man inte. I Frankrike finns drygt 300 hundar och i andra länder i Europa finns enstaka exemplar. I Danmark finns tre, Sverige en och ingen i Norge eller Finland. Hur många hundar det finns totalt i världen är mycket osäkert men troligtvis är det under femhundra totalt år 2007.

Rasens framtid i Sverige
Vår Cahina är inköpt som avelstik från Michel Gudois. Det är den första Aidi som någonsin varit i Sverige. Hon är en av de första avelstikarna som tillåts användas för avel utanför Frankrike och går allt som vi tänkt kommer första kullen att födas i början av 2009.

Vi kommer förmodligen att ta in en tik till under våren 2008 fast från andra linjer än Cahina, detta för att få en bredare avelsbas.

Intresserad
Om ni är intresserade av att äga en Aidi är ni välkomna till vår kennel för att träffa våra hundar. Det går även bra att ställa sig i kö för en valp. Det är inga förpliktelser att ställa sig i kön för köpare. Först när valpen är född och ni godkänner den ska ni betala handpeng på 2500skr, och sedan resten vid leverans av valpen. Ni kan när ni vill, fram till ni erlägger handpeng hoppa av kön.

På grund av många osäkra faktorer kan vi i dag inte sätta ett exakt pris på en Aidi valp, troligtvis hamnar priset för en Aidi valp på 12-15 000 skr.

Krav på köpare
Det stora kravet från oss är att ni verkligen brinner för rasen, att ni kan ge hunden den stimulans den behöver och att den får bli en medlem i familjen. Vi säljer hundar både till lägenhet och hus/gårdar. Vi säljer gärna hundar som ska vara på berget och tillsammans med andra djur Vi kommer alltid att finnas tillhands från det ni tar hem valpen tills hunden lämnar er vid hög ålder. Vi vill gärna upprätthålla kontakten med er och hunden under hela dess liv.

Vi säljer inte hundar om de ska användas ensamma som vakthund på t.ex. bilskrot eller liknande då detta inte är förenligt med god hundhållning Anlita istället speciella vakthundsföretag för detta. Det är en typ av verksamhet som fungerar bra för hunden.Tillbaka